Baja, 2015.szeptember 30.

Sajtóközlemény

Autódiagnosztikai m?hely b?vítése a Globálpraxis Bt-nél”

DAOP-1.1.1/DE-13-2014-0139

 

A Globálpraxis Bt sikeresen pályázott a Regionális Operatív Program „Telephelyfejlesztés” cím? pályázatán.

Az elnyert támogatási összeg: 48 105 865,-Ft

A projekt futamideje: 2014.10.01-2015.09.30.

A DAOP-1.1.1/DE-13-2014-0139 azonosító számú, az „Autódiagnosztikai m?hely b?vítése a Globálpraxis Bt-nél ” cím? projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásban 69 %-os támogatásával valósult meg.

Régóta tervezett volt már egy modern telephely kialakítása, de a beruházás magas költségei miatt idáig ez nem valósulhatott meg. 2013 januárjában a vállalkozás sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv keretein belül DAOP-1.1.1/DE-13-2014-0139 számú „Autódiagnosztikai m?hely b?vítése a Globálpraxis Bt-nél” cím? pályázatával, mellyel 48 105 865,-Ft vissza nem térítend? támogatásra jogosult.

A beruházás magasabb szintre emelte szolgáltatásainkat, és megfelel? munkakörnyezetet hozott létre, összességében növeltük cégünk sikerességét, amely növekv? árbevételt eredményez.

A projektnek köszönhet?en, a kedvez?bb szervizelési, karbantartási körülményeknek köszönhet?en, három új folyamatos megbízást nyerünk el, amely tovább fog növekedni a fenntartási id?ben.

Továbbá a beruházásnak köszönhet?en tejes kör?en el tudjuk látni minden kategóriájú gépjárm?vek szervizelését, és m?szaki vizsgáztatását.

A beruházás helyszíne a cég saját tulajdonú ingatlanán valósult meg. A tervek szerint épült fel, a földszint 2 új helységgel b?vült, egy diagnosztikaival és egy fedett tárolóval. A diagnosztikai helyiség 217,56 m2 terjedelm? acélhaj er?sítéses beton aljzatú burkolattal, a tároló 68,79 m2 területén térk? burkolattal. A földszinti két új helység révén az épület mérete 677,07 m2 nagyságúra növekedett. A projekt keretében a b?vítés kapcsán 4 új munkahely teremtését vállalja a cég, a meglév? munkahelyek megtartása mellett. A beruházás magában foglalta a technológiai háttér fejlesztését is, a projekt keretében a m?ködéshez szükséges autódiagnosztikai eszközök kerültek beszerzésre. A projekt az energetikai hatékonyság és a megújuló energia-felhasználás növelése jegyében hálózatra kapcsolt napelemes rendszer kiépítését is tartalmazta. A Kft a korábbi fejletlen technológiai és infrastrukturális háttér miatt kevesebb gépjárm?vet és kevesebb kategóriát tudott kiszolgálni. A beruházással olyan technológiai hátteret biztosít cégünk, amely a környékben nincsen (Kis- és nagy teherautók, buszok, pótkocsik, mez?gazdasági vonatók). A cég stabil háttérrel rendelkezik, ami biztosítja a beruházás megtérülését. A telephely korszer?sítésével, fejlesztésével várhatóan megn? cégünk sikeressége is. Versenytársainkkal szemben piaci el?nyt fog jelenteni, hogy cégünk modern gépparkkal, és szakmai háttérrel rendelkezik. Nem utolsó sorban fontos a cég küls? megjelenése is, amely vonzóer?t képvisel.

Várjuk régi és új megrendel?inket, ügyfeleinket havonta frissül? akcióinkkal, melyekr?l a hírlevelet és szórólapot küldünk ki.

.

További információ:

www.globalpraxis.hu

+36(30)9982638

 
PÁLYÁZAT

DAOP-1.1.1/DE-13-2014-0139

Autódiagnosztikai m?hely b?vítése

Alapadatok

Pályázó neve: GLOBÁLPRAXIS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Projekt megnevezése: Autódiagnosztikai m?hely b?vítése a Globálpraxis Bt-nél
OP név: DAOP
Pályázati kiírás megnevezése: 1.1.1/DE-13 Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért
Forrás megnevezése: ERFA
Beruházás helye (régió): Dél-Alföld
Beruházás helye (megye): Bács-Kiskun
Beruházás helye (helység): Baja
Megítélt összeg: 48 105 865 .- HUF
Támogatás aránya: 69 %
Támogatási döntés dátuma: 2014.06.30

Projekt rövid összefoglalása:

A Globálpraxis Bt. által megvalósított telephely fejlesztési pályázat célja a 6500 Baja, külterület hrsz.0118/1 bejegyzett ingatlanon m?köd? m?szaki vizsgáztatáshoz kapcsolódó javítási szolgáltatások b?vítése volt, amelynek részeként az építtet? a tulajdonában álló ingatlanon meglév? autódiagnosztikai m?helyét b?vítette ki. A beruházás helyszíne a cég saját tulajdonú ingatlanán valósult meg. A tervek szerint épült fel, a földszint 2 új helységgel b?vült, egy diagnosztikaival és egy fedett tárolóval. A diagnosztikai helyiség 217,56 m2 terjedelm? acélhaj er?sítéses beton aljzatú burkolattal, a tároló 68,79 m2 területén térk? burkolattal. A földszinti két új helység révén az épület mérete 677,07 m2 nagyságúra növekedett. A projekt keretében a b?vítés kapcsán 4 új munkahely teremtését vállalja a cég, a meglév? munkahelyek megtartása mellett. A beruházás magában foglalta a technológiai háttér fejlesztését is, a projekt keretében a m?ködéshez szükséges autódiagnosztikai eszközök kerültek beszerzésre. A projekt az energetikaihatékonyság és a megújuló energia-felhasználás növelése jegyében hálózatra kapcsolt napelemes rendszer kiépítését is tartalmazta. A Kft a korábbi fejletlen technológiai és infrastrukturális háttér miatt kevesebb gépjárm?vet és kevesebb kategóriát tudott kiszolgálni. A beruházással olyan technológiai hátteret biztosít cégünk, amely a környékben nincsen (Kis- és nagy teherautók, buszok, pótkocsik, mez?gazdasági vonatók). A cég stabil háttérrel rendelkezik, ami biztosítja a beruházás megtérülését. A telephely korszer?sítésével, fejlesztésével várhatóan megn? cégünk sikeressége is. Versenytársainkkal szemben piaci el?nyt fog jelenteni, hogy cégünk modern gépparkkal, és szakmai háttérrel rendelkezik. Nem utolsó sorban fontos a cég küls? megjelenése is, amely vonzóer?t képvisel.